20 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

VECTO Pallsorterare ® PALOSORT

I många verksamheter sorteras pallar idag för hand. Med sex medarbetare kan man komma upp i en kapacitet på cirka 2600 pallar per 8-timmars arbetsdag.

Med hjälp av vår ® PALOSORT pallsorteringsverk uppnår Ni följande:

-En kapacitet på upp till 2600 pallar per 8-timmars arbetsdag med en medarbetare.
-Kontinuerlig kvalitetskontroll.
-Direkt inmatning i produktionen med felfria pallar.
-Bättre arbetsmiljö med ergonomiskt utformad arbetsstation.
-En inbesparing på upp till 5 tjänster
-Minskning av lager och produktionsyta.

Genom att ® PALOSORT sorteringsverk är uppbyggt av moduler, kan vi specialanpassa och optimera utrustningen för just Era krav och specifika behov.

Från manuell avsyning till helautomatiska kontroll och sorteringssystem, vi erbjuder kostnadseffektiva system skräddarsydda efter Era behov.

 ® PALOSORT optioner

1. Klosskontroll. Pallens klossar kontrolleras av sensorer och deras status fastställs.

2. Gaffelrumskontroll. Palettens utrymme för truckgafflar kontrolleras.

3. Profilkontroll/Måttkontroll. Sensorer kontrollerar palettens längd och breddmått enligt förutbestämda data.

4. Breddkontroll av över och underbrädor. Över och underbrädor kontrolleras med avseende på status och breddmått.

5. Höjdkontroll. Sensorer kontrollerar palettens höjdmått och eventuell skevhet.

6. Spikkontroll och inspikning. Spikar som "krupit ut" och är utstående pressas tillbaka i en presstation.

7. Tryckprovning av över och underbrädor. Samtliga brädor genomgår en provtryckning. Provtrycket är inställbart.

8. Kontroll av färgförändringar. Via färgsensorer och kameror kontrolleras paletterna för färgförändringar.

9. Sortering i 1:a sortering och 2:a sortering. Enligt användarens specifikationer kan paletterna sorteras i Första sortering och Andrasortering.

10. Rengöring. Med roterande borste kan paletterna rengöras på ovansidan. Bortborstad smuts samlas i säck.

11. Viktkontroll. Paletterna kan vägas och förses med etikett. Palettens vikt kan anges i barcode eller med klarskrift. Paletterna kan också sorteras enligt viktspecifikation.

12. Fuktkontroll. ® PALOSORT kan utrustas med fuktkontroll för de applikationer där pallens fuktighet har betydelse. Antal kontrollpunkter kan ställas in med hänsyn till krav.

 

Välj språk:
Svenska Engelska