25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Artikelmagasin/Buffertmagasin

VECTO kan leverera artikelmagasin som på minimal verkstadsyta kan skapa möjlighet att buffertera gods/detaljer exempelvis då godsets normala rutt ej är tillgänglig pga stopp eller kapacitetsbrist i efterföljande maskin eller maskingrupp.

Artikelmagasinen byggs samman med kardankedjebanor för in- respektive utmatning från magasinen.

Magasinen består av en höj-/sänkbar kassett som beroende av det aktuella godsets höjd och tillgänlig höjd i lokalen kan innehålla upp till cirka 15 rader/nivåer i höjdled där magasinet fyller respektive tömmer en rad i taget.

Gods/detaljer kan transporteras dels direkt på kardankedjebanorna alternativt liggande på transportpaletter beroende på vilket som passar bäst i det aktuella projektet.

Modulerna kan fås lackerade i valfri RAL kulör alternativt i elförzinkat utförande.

Välj språk:
Svenska Engelska