25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

CAST / Produktionssystem med automatiserat flöde för tillverkning av bakramar till hjullastare.

Transportlösningen betjänar totalt sju (7) häftsvetstempon, tre (3) svetsrobotceller, en (1) bearbetningsmaskin samt en (1) ”giftasfixtur” i vilken delkompletter från tre separata flöden sammanförs. I giftasfixturen sker häftning till en komplett ram vilken består av totalt fyra (4) inkommande paletterhöger- respektive vänster ramsida, midjabakre och slutligen den undre paletten. Efter avslutad häftning i giftasfixturen lossas paletter från produkten. Den sammanhäftade ramen och undre paletten lämnar sedan giftasfixturen.

Välj språk:
Svenska Engelska