25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Golv- och takbundet transportsystem för motorer

Beskrivning

Komplett transportsystem innehållande golvbundna rullbanor för transport av marina motorer i transportrack genom motorprovning och slutmontering.
Takbundet conveyorsystem för fortsatt transport av nämnda motorer genom robotmåleri med efterföljande ugn och kylzon samt därefter slutmontering och packning för utleverans till kund.

Uppgradering/komplettering av befintlig anläggning med fler hiss/sänkstationer eftermåleriet.

Välj språk:
Svenska Engelska