25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Monteringsliner med klampning och höj-/sänk möjlighet i arbetsstationerna

Monteringsline (2st) för chassie respektive mast

Taktade liner med ergonomianpassad stationsmontering där lastbärare klampas och kan höjas/sänkas/vridas i arbetsstationerna. Linerna består av VECTO kedjetransportörer med integrerade lyftbord (Marco) vid respektive arbetsstation och förhöjt golv/estrad längs liner. Anläggningen är vidare kundanpassad genom påbyggnation på lyftbord med pneumatisk klampning samt ett vändarrangemang för att vända/rotera mast på en av arbetsstationerna.

Välj språk:
Svenska Engelska