25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Motormonteringsloop

Kontinuerligt driven monteringsline (loop) med ergonomianpassade arbetsstationer med höj- /sänkmöjlighet.

Ingående huvuddelar:

  • Kontinuerligt driven monteringsline med modulbaserad uppbyggnad och lågbyggda kassetter kurvgående i ändlös loop. Drivstation med master/slave inkl automatisk spännstation.
  • Dollyvagnar med integrerade lågbyggda lyftbord för optimal arbetsergonomi.
  • Operatörsplattformar på varje dollyvagn. (Operatören åker med arbetsstationen genom hela monteringssekvensen)
  • Strömförsörjning ned till respektive dollyvagn via OH strömskena med strömavtagarvagnar
  • Styrsystem plc av fabrikat Siemens
Välj språk:
Svenska Engelska