25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Slutkund

Kund

År

 

Typ

Volvo Lastvagnar AB

Tuve 2022  

CAB Outlet LA

CAB outlet med hyttlyft, teleskopfunktion och erforderliga kedjetransportörer samt vridbord för uttransport av färdigbyggd hytt ut från LA. (Tuve)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

 

Scania CV AB

Oskarshamn 2021  

Line för hyttflöde mellan kaross och måleri

Ny rep- & inspektionsline i karossfabriken, här passerar samtliga hytter som produceras i Oskarshamnsfabriken. Komplett transportflöde för hytter på skid med höj-/sänkbara arbetsplattformar, höj-/sänkbara kuggremsdrivna rullbanor med vulkulanbelagda rullar, vridbord, kedjetransportörer samt vertikal-transportör (H=10.000) upp till nästa våning för vidaretransport av hytt till måleriet.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9 

Bild 10

Bild 11

 

Scania CV AB

Södertälje 2021  

Line för prägling av V8 motorblock stående på transporpalett/lastbärare

Ny präglingsline för V8 motorblock med transportsystem, lyft/tilt-bord, ljudisolerad präglingscell med präglingsutrustning samt vision för kvalitetskontroll/uppföljning.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

 

Hjulsbro Steel AB

Rejlers AB Linköping 2021  

Materialhanteringssystem (walking beams) för automatiserad transport av trådringar till/från betningsbad hos Hjulsbro Steel.
Se länk med bilder 

Anläggningen består av rälsbundna drivna skyttelvagnar samt vridbord för upphämtning respektive avlämning av trådringar till automatiserad travers för vidare hantering till betningsbad.

Transportsystemet är en turnkey-leverans och innehåller skyttelvagnar (3 st) och vridbord (2 st) för hantering av trådringar till och från automatiserad travers inklusive säkerhet och plc-styrning.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

 

Scandlines Puttgarden BSP (D)

Scandlines Puttgarden BSP (D) 2019  

Godsintag för pallar

Intag för pallar till Bordershop med utvändigt hängande hiss samt transportbanor för distribution till tre våningsplan via rullbanor, växlar och kedjetransportörer samt tillhörande styrsystem.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Volvo VCE – Hallsberg (SE)

Volvo VCE – Hallsberg (SE) 2019  

Ny godsmottagning

Godsmottagning med slussar samt rullbanor, vridbord och integrerade lyftbord samt tillhörande styrsystem.

Godsmottagn -1

Godsmottagn -2

Godsmottagn -3

Godsmottagn -4

Volvo VCE – Hallsberg (SE)

Volvo VCE – Hallsberg (SE) 2019  

Hyttbuffert

Modifiering/ombyggnad av hyttbuffert mellan måleri, svetsverkstad och slutmontering. (2 st kranar x/y/z)

Hyttbuffert - 1

Hyttbuffert - 2

Hyttbuffert - 3

Hyttbuffert - 4

Volvo GTO – Umeå (SE)

Volvo GTO – Umeå (SE) 2019  

Retrofit – Flödesoptimering

Utbyggnad av befintligt måleri, komplettering med slipbox samt nya kedjetransportörer, växlar X/Y och vridbord inklusive uppgradering av befintligt styrsystem (plc).

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

ABB Ludvika (SE)

ABB Ludvika (SE) 2019  

Kundanpassad speciallösning för tung transport

Leveransen innehåller rullbanor och vridbord samt passage mellan olika brandceller. Därutöver ingår även särskilt utvecklade kundspecifika lastbärare.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

IAC GROUP SWEDEN Göteborg (SE)

IAC GROUP SWEDEN Göteborg (SE) 2017  

Uppgradering av tidigare levererat ”shippingsystem” för instrumentbrädor levererat år 2003/2004.

Uppgradering av komplett "shippingsystem" för automatisk in&ut-lastning av färdigbyggda instrumentbrädor, ("Driving units"), till VOLVO’s personbilar. Instrumentbrädorna transporteras stående på transportfixturer/lastbärare som även dessa levererats av VECTO. Uppgraderingen innebar komplett utbyte av styrsystem till Siemens S7-1518F (TIA Portalen), nya OP paneler TP1900 Comfort, ny zonindelning samt komplett mekanisk renovering av hela anläggningen där samtliga rörliga delar bytts ut. (ca 145 drifter)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Link - 1

Volvo GTO - Tuve (SE)

Volvo GTO - Tuve (SE) 2014/15  

Engine Preparation Loop Conveyor (EPLC)

Nytt monteringskoncept med en kontinuerligt driven monteringsline (ändlös loop) med ergonomiskt utformade arbetsplatser innebärande att operatör åker med dollies runt i loop genom hela monteringssekvensen (12 stationer från engine drop stn till unload stn). Systemet består av kontinuerligt drivna dollies utrustade med operatörs plattformar och egenutvecklade elektriska lyftbord för optimal arbetsergonomi.

VECTO har utvecklat en unik lyftbordslösning med låg lägsta höjd (inbyggnadshöjd) i kombination med ett tidigare egenutvecklat koncept för framdrift mha en modulbaserad golvmonterad kontinuerligt driven monteringsline enligt samma koncept som VECTO tidigare levererat till Volvos fabriker i Tuve år 2009 (2 liner) och Kaluga (Ry) år 2008 (4 liner).

EPLC - 1

EPLC - 2

EPLC - 3

Volvo GTO - Tuve (SE)

Volvo GTO - Tuve (SE) 2016   Axel Dolly Hantering (Chain Conveyors)

Krav om robust utrustning med kedjetransportörer för hantering av fram- och bakaxlar för lastbilar liggande på dollies/transportfixturer. Kundanpassad lösning för ”automotive”, se även Axel Dolly Hantering - 1

Leveransen består av tre delsystem:

EOL:
Där tomma dollies lyfts av från maine line och bufferteras före vidare leverans tillbaka upp till yta för dolly prepp.

EOL - 1

Dolly Prepp:
Miniline med arbetsplatser och buffert där tomma dollies bufferteras och prepareras för respektive axelvariant  före ny axel lastas på från ”Axle Intake”

Dolly Prepp - 1

AGV:
Lågbygda specialkedjebanor som monteras på AGV’er för hantering av Axel på Dolly. Kedjetransportörernas drivstationer är utrustade med 24 V motorer.

AGV - 1

Volvo GTO - Tuve (SE)

Volvo GTO - Tuve (SE) 2014/15   Axle Docking Station

Ersätter tidigare dockningsstation levererad av VECTO år 2009. Egenutvecklad lösning med elektriska lyftbord stående på rälsbundna vagnar åkbara i X-led. Positionerar axlar korrekt för respektive lastbilsvariant efter recept från överordnat styrsystem (MONT).

(Kort beskrivning, se även appendix 2)

Axle Docking Station - 1

Volvo GTO - Gent (BE)

Volvo GTO - Gent (BE) 2014/15   Engine Preparation Loop Conveyor (EPLC)

Nytt monteringskoncept med två kontinuerligt drivna monteringsliner (ändlös loop) med ergonomiskt utformade arbetsplatser innebärande att operatör åker med dollies runt i loop genom hela monteringssekvensen (12 stationer från engine drop stn till unload stn). Systemen består av kontinuerligt drivna dollies/vagnar utrustade med operatörsplattformar och egenutvecklade elektriska lyftbord för optimal arbetsergonomi.

VECTO har utvecklat en unik lyftbordslösning med låg lägsta höjd (inbyggnadshöjd) i kombination med ett tidigare egenutvecklat koncept för framdrift mha en modulbaserad  golvmonterad kontinuerligt driven monteringsline enligt samma koncept som VECTO tidigare levererat till Volvos fabriker i Tuve år 2009 (2 liner) och Kaluga (Ry) år 2008 (4 liner). VECTO offererade parallellt motsvarande EPLC till Tuve-fabriken och fick även detta projektuppdrag.

(Kort beskrivning av EPLC, se appendix 1)

EPLC - 4

Volvo GTO - Tuve (SE)

Volvo GTO - Tuve (SE) 2014/15  

Axle Intake System

Ersätter tidigare bansystem levererat av Jokan.

Krav om robust utrustning för tunghantering med kundanpassade lösningar för ”automotive”.

Axle Intake System 1

(Kort beskrivning, se appendix 3)

Volvo GTO - Tuve (SE)

Volvo GTO - Tuve (SE) 2014/15   Engine Intake System

Ersätter tidigare bansystem levererat av VECTO år 2005. Krav om robust utrustning för tung hantering med kundanpassade lösningar för ”automotive”

Engine Intake System - 1

(Kort beskrivning, se appendix 4)

Volvo Car Corporation - Torslanda (SE)

Volvo Car Corporation - Torslanda (SE) 2014/15   Monteringsline för tunnelkonsol

Nytt monteringskoncept med en kontinuerligt driven monteringsline (golvmonterad P&F ) med mellanliggande buffertar före och efter unload stn.

VECTO Conveyorsyste

(Kort beskrivning, se appendix 5)

Volvo Car Corporation - Olofström (SE)

Greiff Industri/D3 Syst.

(SE)
2014/15  

Transportsystem genom ugn (”walking beams”)

Egenutvecklat och delvis kopierat  transportsystem genom ugn i samband med utbyggnad av ugn.

VECTO byggde ut befintligt transportsystem tidigare levererat av Jokan Systems.

ATLET/UniCarrier - Mölnlycke (SE)

ATLET/UniCarrier - Mölnlycke (SE) 2014/15  

Monteringsline (2st) för chassie respektive mast

Taktade liner med ergonomianpassad stationsmontering där lastbärare klampas och kan höjas/sänkas/vridas i arbetsstationerna. Linerna består av VECTO kedjetransportörer med integrerade lyftbord vid respektive arbetsstation och förhöjt golv/estrad längs liner. Anläggningen är vidare kundanpassad genom påbyggnation på lyftbord med pneumatisk klampning samt ett vändarrangemang för att vända/rotera mast på en av arbetsstationerna.

VECTO Monteringsline

(Kort beskrivning, se appendix 7)

CPH Lufthavne (DK)

Langebaek Logistik (DK)

2014/15  

Armar till sorter

Uppgradering till tidigare levererad sorter unit

(Modulleverans)

Dräxlmaier/Land Rover - Tamworth (UK)

OCS Conveyor AB - Borås (SE)

2013/14  

Cockpit Shipping System / Auto loader

Buffertsystem för IP-paneler mellan produktion och lastbil samt automatisk load/unload till/från lastbil. IP-paneler hanteras på lastbärare/transportfixturer som i sin tur transporteras på VECTO bansystem.

Systemet består av tvåvånings bansystem monterat i lastbilarnas trailers, samt buffert i två våningar med tillhörande transfervagnar och hissar inne i Dräxlmaiers fabrik samt därutöver en station som hanterar unload/load av AGV inne i produktion.

VECTO har tidigare levererat liknande anläggningar till såväl IAC/Lear som Volvo.

(Kort beskrivning, se appendix 8)

Saint-Gobain Sekurit Scandinavia - Eslöv (SE)

Saint-Gobain Sekurit Scandinavia - Eslöv (SE) 2013/14  

Stackers för vertikal buffertering av bilglas

Egenutvecklad enhet för buffertering i höjdled i omvänt FIFO. Bilglas lyfts till/från rullbana och indexerar upp/ned. VECTO har levererat ett flertal sk ”stackers” för buffertering till Sekurit genom ett antal år.  (Modulleverans)

Saint-Gobain Sekurit Scandinavia - Eslöv (SE)

ABB AB - Olofström (SE)

2013/14  

Kedjebana special + Vridbord

Specialanpassade moduler för rackhantering i anslutning till robotcell. VECTO har levererat ett flertal modulleveranser till såväl kund som slutkund genom åren. (Modulleverans)

Saint-Gobain Sekurit Scandinavia - Eslöv (SE)

ABB AB - Olofström (SE)

2013/14  

Vridbord

Specialanpassad modul för rackhantering i anslutning till robotcell. VECTO har levererat ett flertal modulleveranser till såväl kund som slutkund genom åren.  (Modulleverans)

Faurecia - Brussels (BE)

OCS Conveyor AB - Borås (SE)

2013/14  

Rackhanteringssystem med transfer

Bansystem för rackhantering i anslutning till manuell load/unload.

Tarkett - Hanaskog (SE)

Tarkett - Hanaskog (SE) 2013/14  

Bansystem/cell med automatisk sträck-filmningsutrustning

Bansystem för rackhantering  med  sträckfilmningsutrustning.

Saab - Linköping (SE)

OCS Conveyor AB - Borås (SE) 2013/14  

Driven transfervagn för kundanpassat OH-system

100% kundanpassad lösning för unikt tillfälle i Saabs flygplansproduktion i Linköping. VECTO var underleverantör till OCS som hanterade projektet mot Saab.

Volvo Powertrain - Köping (SE)

Volvo Powertrain - Skövde (SE)

2013/14  

Ergo / Bansystem för hantering av paletter i härdverkstad

Nytt bansystem i härdverkstad med ergonomi anpassade arbetsplatser. Tvåvåningsbuffert efter ugn för de sk ”höghusen”  före vidare hantering ut till manuella arbetsplatser.

Volvo Powertrain - Skövde (SE)

Volvo Powertrain - Skövde (SE)

2013/14  

”New supermarket inbound-outbound”

Nytt bansystem för gods in och ut ur fabrik. Hantering av olika dimensioner av Volvo emballage på pall och stålrack. I projektet ingick även snabbportar till banor genom slussar.

Volvo GTO - Tuve (SE)

Volvo GTO - Tuve (SE) 2013/14  

Uppgradring av gammalt ”Engine Intake”

Uppgradering av gammalt bansystem  tidigare levererat av VECTO år 2005.

Volvo Construction E - Braås (SE)

Volvo Construction E - Braås (SE) 2012/13  

Heavy Handling (OH) för last upp till 11.000 kg

Nytt transportsystem för hantering av korgar och övriga komponenter in till bläster och för att möjliggöra en personsäker upplastning och nedlastning samt buffertering av objekt före bläster samt vidare för att nå snabbare växlingstid ut/in till blästerkammare. Även vidare hantering mha rälsbunden transfervagn ”VECTORIUS” ut till måleriet.

VECTO Heavy Handling

Visa film

Volvo Construction E - Arvika (SE)

Volvo Construction E - Arvika (SE) 2012/13  

CAST / Produktonssystem med automatiserat flöde för tillverkning av bakramar till hjullastare.

Transportlösningen ska betjäna totalt sju (7) häftsvetstempon, tre (3) svetsrobotceller, en (1) bearbetningsmaskin samt en (1) ”giftasfixtur” i vilken delkompletter från tre separata flöden sammanförs. I giftasfixturen sker häftning till en komplett ram vilken består av totalt fyra (4) inkommande paletter höger- respektive vänster ramsida, midja-bakre och slutligen den undre paletten. Efter avslutad häftning i giftasfixturen lossas paletter från produkten. Den sammanhäftade ramen och undre paletten lämnar sedan giftasfixturen.

CAST / Produktonssystem - 1

(Kort beskrivning, se appendix 10)

Dräxlmaier/Land Rover (UK)

OCS Conveyor AB - Borås (SE)

2011/12  

Cockpit Handling System

Buffertsystem för IP-paneler mellan produktion och vidare över till Land Rovers fabrik som ligger vägg i vägg. Anläggningen består av golvbundet bansystem för hantering av IP-paneler i lastbärare/transportfixturer. Bla långa ack kedjetransportörer mm.

Cockpit Handling System - 1

Cockpit Handling System - 2

Cockpit Handling System - 3

(Kort beskrivning, se appendix 11)

Volvo GTO - Umeå (SE)

OCS Conveyor AB - Borås (SE)

2011/12  

Skid hanteringssystem

Buffertsystem för returflöde av tomma skid. Anläggningen består av transportsystem för  hantering av skid med hissar och trevåningsbuffert med ack kedjetransportörer.

Skid hanteringssystem - 1

(Kort beskrivning, se appendix 12)

Sonesson - Malmö (SE)

Sonesson - Malmö (SE)

2011/12  

Monteringsline med buffertar för klädskåp

Nytt linebaserat monteringsupplägg med buffertar.

Post Danmark (DK)

Langebaek Logistik (DK)

2011/12  

Bandtransportörer

Bandtransportörer - 1

VECTO Bandtransportörer

CPH Lufthavne (DK)

Langebaek Logistik (DK)

2011/12  

Check in T2

Modul- och bandtransportörer mm

CPH Lufthavne (DK)

Langebaek Logistik (DK)

2011/12  

Check in T2

Modul- och bandtransportörer mm

Saint-Gobain Sekurit Scandinavia - Eslöv (SE)

Saint-Gobain Sekurit Scandinavia - Eslöv (SE) 2011/12  

Transportbanor för bilglas

(Modulleverans)

Volvo Penta - Vara (SE)

Volvo Penta - Vara (SE)

2011/12  

Ombyggnad/komplettering av bef P&F conv.

Uppgradering av gammalt P&F-system tidigare levererat av VECTO år 2006.

Kort beskrivning, se appendix 16)

Ombyggnad/komplettering av bef P&F conv. - 1

VECTO Conveyorsystem

Vestas Nacelles - Travemunde (D)

Langebaek Logistik (DK)

2011/12  

Shipping system för generatorer (Heavy handling)

Special kedjetransportörer utvecklade för ”hevy”

Kran utvecklad för ”heavy”

Manipulator utvecklad för ”heavy”

Shipping system för generatorer -1

Shipping system för generatorer - 2

(Kort beskrivning, se appendix 13)

Netto  - Köge (DK)

  2008/09  

Automation fruit & veg

VECTO’s leverans var patenterad robotlösning och all mekanik medan el&styr inkl WCS var Dematic’s ansvar.

Automation fruit & veg - 1

Automation fruit & veg - 2

Automation fruit & veg - 3

VECTO Robotlösningar

Volvo LV - Tuve Göteborg

  2009/10  

Driven Line F21 & F22 Tuve.

600 meter driven line

Driven Line F21 & F22 - 1

Driven Line F21 & F22 - 2

VECTO Driven Line

Visa film

Volvo ZAO - Kaluga, Ryssland

  2008/09  

Driven Line Volvo & Renault Kaluga.

600 meter line

Driven Line Volvo & Renault Kaluga - 1

Driven Line Volvo & Renault Kaluga - 2

Driven Line Volvo & Renault Kaluga - 3

Volvo VCE - Hallsberg

  2007/08  

Hyttbuffert

Hyttbuffert mellan måleri, svetsverkstad och slutmontering. (2 st kranar x/y/z) 

Hyttbuffert - 1

Hyttbuffert - 2

Hyttbuffert - 3

Hyttbuffert - 4

Hyttbuffert - 5

Volvo Lastvagnar AB  - Göteborg

  2005/06  

Rackstransportörer

Rackstransportörer för motorintag, Tuve fabriken

Rackstransportörer - 1

Volvo Penta - Vara

  2005/06  

Transportsystem 

Transportsystem med höj-/ sänkbara arbetsplatser

Transportsystem - 1

Volvo Penta - Vara

  2006/07  

Komplett transportsystem

Komplett transportsystem innehållande golvbundna rullbanor för transport av marina motorer i transportrack genom motorprov och slutmontering. Takbundet conveyorsystem (P&F) för fortsatt transport av nämnda motorer genom robotmåleri med efterföljande ugn och kylzon samt därefter slutmontering och packning för utleverans till kund.

Komplett transportsystem - 1

Volvo Personvagnar AB  - Olofström

     

Bandtransportör

Bandtransportör till hopsättningsutrustning för bottensvällare

Bandtransportör - 1

Bandtransportör - 2

Volvo Personvagnar AB - Olofström

     

Höj-/sänkbara bandtranportörer 

Höj-/sänkbara bandtranportörer i teleskoputförande

Höj-/sänkbara bandtranportörer - 1

Bandtransportörer

Volvo Personvagnar AB - Torslanda, Göteborg

     

Ombyggnad station 119 i Power Pack

Volvo Personvagnar AB - Torslanda, Göteborg

 

2005/06  

Transportsystem

Transportsystem för inkommande Power Pack innebärande mottagning/inlastning, buffertering, nedstapling och separering av ankommande motorer transporterade på rack i två nivåer från annan fabrik. Tömda rack staplas upp och returneras ut till lastbil för återtransport till annan fabrik. Anläggningen innehåller nedstaplingsenheter, uppstaplingsenheter, fyr-pelarhissar, vridbord, växlar, rullbanor och kedjetransportörer.

Transportsystem - 1

Visa film

Volvo Personvagnar AB - Torslanda, Göteborg

  2003/04 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Komplett inlastningssystem

Komplett inlastningssystem för färdigbyggda instrumentbrädor ("Driving Units") från Lear. Instrumentbrädorna transporteras stående på transportfixturer/lastbärare. Anläggningen består av teleskoperande kedjebanor som teleskoperar ut mot lastbil för att transportera lastbärare in-/ut ur lastbil samt vidare inbuffert för färdigbyggda instrumentbrädor och utbuffert för tomma lastbärare. I leveransen ingick vidare 210 styck transportfixturer/lastbärare

Komplett inlastningssystem - 1

Volvo Personvagnar AB - Torslanda, Göteborg

    Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Racksystem för hantering av racks

Racksystem för hantering av racks innehållande 2:a och 3:e sätesraden. (Stolar/säten)

Racksystem för hantering av racks - 1

Volvo Personvagnar AB - Torslanda, Göteborg

    Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Racksystem för hantering av racks

Racksystem för hantering av racks innehållande kompletta bakaxlar för personbilar. (BAX 1)

Racksystem för hantering av racks - 2

Volvo Personvagnar AB - Torslanda, Göteborg

    Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Racksystem för hantering av racks

Rackssystem för hantering av racks innehållande kompletta innertak för personbilar

Racksystem för hantering av racks - 3

Movonech Systems AB

    Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Racksystem för hantering av racks

Racksystem för hantering av racks innehållande kompletta bakaxlar för personbilar. (BAX 2)

Racksystem för hantering av racks - 4

Swisslog

  2005/06 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Transportsystem för hantering av pall och stålrack 

Transportsystem för hantering av pall och stålrack till kranlager. (Höglager med 8 kranar) Anläggningen innehåller utöver konventionella moduler typ rullbanor, kedjebanor, vridbord och växlar även stationer för kontroll och vägning samt uppriktningsstationer för avlämning av pall/rack till höglagerkranar.

Transportsystem för hantering av pall och stålrack - 1

Bansystem för pallhantering, rack och styckgods

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Vridbord/rullbanor

Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids

Vridbord/rullbanor - 1

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Vridbord/rullbanor

Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids

Vridbord/rullbanor - 2

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Vridbord/rullbanor

Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids

Vridbord/rullbanor - 3

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Vridbord/rullbanor

Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids

Vridbord/rullbanor - 4

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Skytteltransportör

Skytteltransportör - 1

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Skytteltransportör / "Victoria"

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

Rullbanor och transfervagnar

Rullbanor och transfervagnar för transport av hytter på skids

Rullbanor och transfervagnar - 1

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Volvo Lastvagnar AB Umeå

4-pelarhissar

Två styck 4-pelarhissar för transport av hytter mellan två våningar. VECTO köpte in hissarna från ul pga resursbrist och sålde vidare till kund.

4-pelarhissar - 1

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Norrmejerier, Umeå

Transportsystem för pallhantering

Transportsystem för pallhantering med rullbanor, kedjebanor, vridbord och transfervagn.

Transportsystem för pallhantering - 1

RobotCenter Norr AB - Umeå

    Norrmejerier, Umeå

Transportsystem för pallhantering med rullbanor och kedjebanor. (disk)

RobotCenter Norr AB - Umeå

 

  Norrmejerier, Umeå

Transportsystem för SRS-lådor

Transportsystem för SRS-lådor, kartonger samt ost i bit. Plastmodultransportörer, bandtransportörer, vertikaltransportörer och rullbanesystem.

Visa film

SCANIA CV AB

    SCANIA CV AB (Södertälje)

Rullbanesystem

Rullbanesystem för växellådor och tom pallhantering

Rullbanesystem - 1

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Södertälje)

Lamellkedjetransportörsystem

Lamellkedjetransportörsyst. för ringhjul

Lamellkedjetransportsystem - 1

SCANIA CV AB

    SCANIA CV AB (Södertälje)

Lamellkedjetransportörsyst. för medbringare /kopplingskonor

Lamellkedjetransportörsyst. för medbringare /kopplingskonor - 1

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Lamellkedjetransportörsyst. för planethjul med tillhörande artikelmagasin

Lamellkedjetransportörsyst. för planethjul med tillhörande artikelmagasin - 1

SCANIA CV AB

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Lamellkedjetransportörer 

Lamellkedjetransportörer med stopp/separering i system med robot och portalladdare, samt rullbanor.

Lamellkedjetransportör - 1

SCANIA CV AB     SCANIA CV AB (Södertälje)

Lamellkedjetransportörer

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Lamellkedjetransportör (kurvgående) för hantering av varma växellådskomponenter

Lamellkedjetransportör - 2

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Södertälje)

Lamellkedjetransportör

Lamellkedjetransportörer - 3

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Södertälje)

Lamellkedjetranportörsystem för synkroniseringsartiklar

Lamellkedjetransportörer - 4

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Specialrullbana

Specialrullbana - 1

SCANIA CV AB  

    SCANIA CV AB (Falun)

Ackumulerande specialkedjebana med paletter

Specialkedjebana - 1

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Laddningsbanor med palett 

Laddningsbanor med palett för upp/nedtag från conveyor till måleriet

Laddningsbanor med palett - 1

SCANIA CV AB     SCANIA CV AB (Sibbhult)

Ombyggnad bansystem 

Ombyggnad bansystem för planetkugghjul.

SCANIA CV AB     SCANIA CV AB (Sibbhult)

Rullbanor

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Transportsystem inkl paletter för robotcell (1 cell)

Transportsystem inkl. paletter - 1

SCANIA CV AB 

    SCANIA CV AB (Sibbhult)

Transportsystem inkl paletter för robotceller (2 celler)

Transportsystem inkl. paletter - 2

TMS

    SCANIA CV AB (Södertälje)

Transportsystem för motorpaletter

Transportsystem för motorpaletter - 1

SCANIA CV AB     SCANIA CV AB (Sibbhult)

Transportsystem inkl paletter för robotcell (1 cell)

SCANIA CV AB     SCANIA CV AB (Sibbhult)

Transportsystem inkl paletter för robotcell

ABB

    Finnveden, Olofström

Transportsystem inkl paletter för robotcell

Transportsystem inkl paletter för robotcell - 1

ABB

 

  Volvo Logistik, Skövde

Komplett pallhanteringssystem med robotar 

Komplett pallhanteringssystem med robotar (3 st) för automatiserad pall/kragbrytning, samt portalrobot för lockhantering.

Komplett pallhanteringssystem med robotar - 1

Visa film

Visa film

Visa film

ABB

   

Tower Automotive, Gent/Belgien

Bandtransportörer

Bandtransportörer - 3

ABB

    Tower Automotive, Gent/Belgien

Bandtransportörer 

Bandtransportörer - 4

ABB

    Tower Automotive, Gent/Belgien

Rackshanteringsystem

Rackshanteringsystem för robotceller (2 st)

Rackshanteringsystem för robotceller (2 st) - 1

ABB

    Tower Automotive, Gent/Belgien

Rackshanteringsystem

Rackshanteringsystem för robotceller (3 st)

Rackshanteringsystem för robotceller (3 st) - 2

ABB     Tower Automotive, Gent/Belgien

Bandtransportörer

ABB

    Bang & Olufsen (DK)

Rullbanesystem

Rullbanesystem inklusive specialanpassade transportpaletter för robotlackering

Rullbanesystem inklusive specialanpassade transportpaletter - 1

ABB

    Magneti Marelli Ltd (UK)

Golvbundet conveyorsystem

Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning

Golvbundet conveyorsystem - 1

ABB

    Magneti Marelli Ltd (UK)

Golvbundet conveyorsystem

Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning (Utökning)

Golvbundet conveyorsystem - 2

ABB

    Zizala Lichtsysteme

Golvbundet conveyorsystem

Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning

Golvbundet conveyorsystem - 3

ABB

    Sandvik AB (Gimo)

Rullbanesystem

Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning

Rullbanesystem för transportpaletter - 1

ABB

    Sandvik AB (Gimo)

Rullbanesystem

Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning

Rullbanesystem för transportpaletter - 2

ABB

    Sandvik AB (Gimo)

Rullbanesystem

Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning

Rullbanesystem för transportpaletter - 3

ABB

    Sandvik AB (Gimo)

Rullbanesystem

Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning

Rullbanesystem för transportpaletter - 4

ABB     Sandvik AB (Gimo)

Rullbanesystem

Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning

ABB

    SKF Göteborg

Rullbanesystem

Rullbanesystem i två nivåer för transport av ringhjul till/från robot samt bansystem för halvpallar. (Pallförsörjning till/från robotens palletteringsläge)

Rullbanesystem i två nivåer - 1

ABB

    Rosengrens AB (Mora)

Rullbanesystem 

Rullbanesystem för plåttravar

Rullbanesystem för plåttravar - 1

ABB     Engelhard Corporation (ECT)

Takbunden conveyor

Takbunden conveyor med vändstationer och synkroniserad medbringardrift för robotapplicering av katalysatormassa på kylare

Visa bild

Visa bild

ABB

    Engelhard Corporation (ECT)

Conveyorsystem

Utbyggnad av conveyorsystem enligt ovan

Utbyggnad av conveyorsystem - 1

ABB

    Valmet, Finland

Specialbana

Specialbana, remtransportör

Specialbana remtransportör - 1

ABB

    Saab Automobile AB (Trollhättan)

Rullbanesystem

Rullbanesystem inkl. objektspecifika transportpaletter samt fixturer till karossverkstaden

Rullbanesystem inkl. objektspecifika transportpaletter - 1

ABB

    Saab Automobile AB (Trollhättan)

Rangersystem

Rangersystem för rackshantering

Rangersystem för rackshantering - 1

Epsilon

    Saab Automobile AB (Trollhättan)

Karosstransportör

Karosstransportörer i måleriet

Karosstransportör - 1

Epsilon

    Saab Automobile AB (Trollhättan)

Karosstransportör

Karosstransportörer i måleriet

Karosstransportör - 2

Saab Automobile AB - Göteborg

    Saab Automobile AB (Trollhättan)

Transportbanor

Transportbanor för växellådhus/kopplingshus till/från robotcell

Saab Automobile AB - Göteborg

    Saab Automobile AB (Trollhättan)

Transportsystem

Transportsystem för transport av växellådor på plastpallett innehållande bl.a en 12 meter hög escaveyor (hiss) samt ett antal verikaltransportörer och rullbanor.

Transportsystem för transport av växellådor - 1

Saab Automobile AB - Göteborg

    Saab Automobile AB (Göteborg)

Vertikaltransportörer

Vertikaltransportörer

Link

Lear Corporation - Torslanda

    Lear Corporation, Torslanda

Rackshanteringssystem

Rackshanteringssystem för utlastning i två nivåer.

Rackshanteringssystem för utlastning - 1

Lear Corporation - Torslanda

    Lear Corporation, Torslanda

Utbyggnad av existerande monteringsline

Utbyggnad av existerande monteringsline, ("End of line"), transportsystem med monteringspaletter för byggnation av stolar för personbilar.

Utbyggnad av existerande monteringsline - 1

Lear Corporation - Trollhättan

    Lear Corporation, Trollhättan

Monteringsline

Monteringsline, transportsystem med monteringspaletter för byggnation av stolar för personbilar

Monteringsline - 1

Lear Corporation - Trollhättan

    Lear Corporation, Trollhättan

Utbyggnad av ovannämnda monteringsline

Utbyggnad av ovannämnda monteringsline, transporsystem med monteringspaletter för byggnation av stolar för personbilar. (Komplettering med ny AOS-loop)

Monteringsline - 2

Lear Corporation - Trolhättan

 

  Lear Corporation, Trollhättan

Automatiskt sekventieringslager

Automatiskt sekventieringslager för färdigbyggda framstolar till personbilar. Anläggningen består av lagerkran i tre nivåer med teleskoperande lyft- platta för att hämta/lämna stolar stående på palett i stallage.Vidare ingår bansystem in och ut från lager, stallage samt tillhörande styrsystem.

Automatiskt sekventieringslager - 1

Visa film

Lear Corporation - Biskopsgården, Göteborg

    Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg

Komplett "shippingsystem"

Komplett "shippingsystem" för automatisk ut- lastning av färdigbyggda instrumentbrädor, ("Driving units"), till Volvo's personbilar. Instrumentbrädorna transporteras stående på transportfixturer/lastbärare. Anläggningen består av teleskoperande kedjebanor som teleskoperar ut mot lastbil för att transportera lastbärare in-/ut ur lastbil samt vidare inbuffert för tomma lastbärare och utbuffert för färdigbyggda instrumentbädor.

Link - 1

Link - 2

Link - 3

Link - 4

Lear Corporation - Biskopsgården, Göteborg

    Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg

Utbyggnad av ovannämnda shipping system

Utbyggnad av ovannämnda shipping system, utökning av inbuffert för tomma transportfixturer/lastbärare.

Utbyggnad av ovannämnda shipping system - 1

Lear Corporation - Biskopsgården, Göteborg

    Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg

Utbyggnad av ovannämnda shipping system

Utbyggnad av ovannämnda shipping system med större buffertar i flera nivåer för både för tomma fixturer i till anläggningen och för färdigbyggda instrumentbrädor samt ytterligare 50 st transport- fixturer/lastbärare

Utbyggnad av ovannämnda shipping system - 2

Lear Corporation - Biskopsgården, Göteborg

 

  Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg

Robotcell nr 1 / Automatiserad överlastning

Robotcell nr 1 / Automatiserad överlastning av "Driving Units" från byggline till shipping systemet's transporfixtur/lastbärare med tillhörande sorterverk för att uppfylla sekvenskrav.Överlastning sker mha robot och visionsystem.

Robotcell nr 1 / Automatiserad överlastning - 1

Robotcell nr 1 / Automatiserad överlastning - 2

Visa film

Lear Corporation - Biskopsgården, Göteborg

 

  Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg

Robotcell nr 2 / Automatiserad överlastning 

Robotcell nr 2 / Automatiserad överlastning av "Driving Units" från hiss till byggline.Överlastning sker mha robot och visionsystem

Robotcell nr 2 / Automatiserad överlastning - 1

Robotcell nr 2 / Automatiserad överlastning - 2

Visa film

Lear Corporation - Biskopsgården, Göteborg

    Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg

Conveyorsystem (P&F)

Conveyorsystem (P&F) för montage/transport av "Driving Units" inkl vertikaltarnsportör och lastbärare

Conveyorsystem (P&F) - 1

Conveyorsystem (P&F) - 2

Johnson Controls

    Johnson Controls

Transportsystem för rackhantering

Transportsystem för rackhantering inklusive nedstapling och uppstapling av inkommande/utgående rack. Monteringsline för produktion av säte samt fixturer för montage och kontroller.

Transportsystem för rackhantering - 1

Magneti Marelli Ltd (UK)

    Magneti Marelli Ltd (UK)

Golvbundet conveyorsystem

Golvbundet conveyorsystem för lackeringsutrustning

Link

Magneti Marelli Ltd (UK)

    Magneti Marelli Ltd (UK)

Golvbundet conveyorsystem

Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning (Utökning)

Link

Holmstrands Aut. AB (S)

    Haldex AB (Landskrona)

Rullbanesystem för transportkorgar

Holmstrands Aut. AB (S)

    Valeo AB (Mjällby)

Rullbanesystem för transportkorgar

Rullbanesystem för transportkorgar - 1

H. Moldow A/S (DK)

    Trima AB (Bergsjö

Utbyggnad av Jokan P&F 

Utbyggnad av Jokan P&F conveyor för lackeringsanläggning

VELUX A(S (DK)

    VELUX A/S (DK)

Transportsystem för pallhantering

Transportsystem för pallhantering med rullbanor och vridbord

Transportsystem för pallhantering - 1

VELUX A(S (DK)

    VELUX A/S (DK)

Ombyggnad/flyttning av rullbanesystem

Ombyggnad/flyttning av rullbanesystem - 1

D3 System A/S - Greiff

    Volvo Aero, Trollhättan

Transportsystem för flygmotordetaljer 

Transportsystem för flygmotordetaljer genom en robotiserad penetrantanläggning. Anläggningen består av rostfria rullbanor, kedjetransportörer, växlar och vridbord. I leveransen ingick även specialframtagna rostfria paletter/lastbärare för hantering och rotation av flygmotordetaljer.

Transportsystem för flygmotordetaljer - 1

D3 System A/S - Greiff

    Dynapac

Transportsystem för valsar 

Transportsystem för valsar genom lackerings- anläggning. Rälsbundna transfervagnar, vridbord samt höj /sänkbara arbetsstationer (Valsarna väger upp till 5.500 kg/st)

Transportsystem för valsar - 1

D3 System A/S

    MPA/ ABB Robotics Västerås

Transportsystem för maskering

Transportsystem för maskering och lackering av robotar (ABB IRB) stående på transportpalett/last- bärare. Anläggningen innehäller kedje- transportörer och vridbord för transport genom maskering, sprutbox, flash off, ugn och kylzon.

Transportsystem för maskering - 1

D3 System A/S - Greiff

    MPA/ ABB Robotics Västerås

Transportsystem för maskering

Transportsystem för maskering och lackering av robotar (ABB IRB) stående på transportpalett/last- bärare. Anläggningen innehäller kedje- transportörer och vridbord för transport genom maskering, sprutbox, flash off, ugn och kylzon.

Transportsystem för maskering - 2

D3 System A/S - Greiff

    Cardo Door Production AB Göteborg

Transportsystem för maskering

Transportsystem för maskering och lackering av garageportssektioner. Anläggningen innehåller objektsanpassade moduler av typ rem-&kedjetransportörer, rullbaner och utrustning för automatiserad upp och nedstapling av travar före respektive efter måleriet.

Transportsystem för maskering - 3

ITT-Flygt AB - Emmaboda

    ITT-Flygt AB Emmaboda

Rullbanesystem med kedjebanor 

Rullbanesystem med kedjebanor och lyftbord för reservdelspackning (pallhantering)

Rullbanesystem med kedjebanor - 1

ITT-Flygt AB - Emmaboda

    ITT-Flygt AB Emmaboda

Transportsystem genom mixerverkstaden

Transportsystem genom mixerverkstaden (Rullbanor, kedjebanor)

Transportsystem genom mixerverkstaden - 1

ITT-Flygt AB - Emmaboda     ITT-Flygt AB Emmaboda

Specialbanor för pallhantering i tvärsled

ITT-Flygt AB - Emmaboda     ITT-Flygt AB Emmaboda

Kedjebana för pallhantering

Kuka S + R AB - Göteborg

    Markaryds Metallarmatur AB Markaryd

Dubbelt artikelmagasin

Dubbelt artikelmagasin med kardankedjebana samt tillhörande paletter

Dubbelt artikelmagasin - 1

Kuka S + R AB - Göteborg

    Procordia Food AB Örebrofabriken

Lamellkedjebanor för transport 

Lamellkedjebanor för transport och separering/positionering till palleteringsrobot samt kedjebanor för transport av EU-pallar

Lamellkedjebanor för transport - 1

Kuka S + R AB - Göteborg

 

  Procordia Food AB Kumlafabriken

Lamellkedjebanor för transport 

Lamellkedjebanor för transport och separering/positionering till 3 styck palleteringsrobotar samt transportsystem för pallhantering (rullbanor, kedjebanor, växlar)

Lamellkedjebanor för transport - 1

Visa film

Kuka S + R AB - Göteborg

    Gunnar Dafgård AB Källby

Rullbanor i rostfritt utförande

Rullbanor i rostfritt utförande till automatiserad pallettering med robot

Rullbanor i rostfritt utförande - 1

Målerås Mekaniska AB - Målerås

    Volvo Articulated Haulers AB Braåsfabriken, Växjö

Transportsystem

Transportsystem innehållande rullbanor, kedjebanor, exenterlyftar och pallmagasin för automatiserad däcksmontering.

Transportsystem - 1

IndustriTeknik i Hässleholm AB

    Autoliv Hammarverken AB Växjö

Kedjebanor med fixturupplägg

Kedjebanor med fixturupplägg - 1

Autoliv Hammarverken AB - Växjö

    Autoliv Hammarverken AB Växjö

Line / transportsystem 

Line / transportsystem (kardankedjebanor med pushers) för transport av stolsunderreden på palletter mellan fasta arbetsplatser.

Line / transportsystem - 1

Autoliv Hammarverken AB - Växjö

    Autoliv Hammarverken AB Växjö

Conveyorsystem (ca 460m)

Conveyorsystem (ca 460m) för transport av stolsunderreden mellan arbetsplatser i fabriken

Conveyorsystem (ca 460m) - 1

Autoliv Mekan AB - Hässleholm

    Autoliv Mekan AB, Hässleholm

Monteringsline

Monteringsline, transportsystem med monterings- paletter för byggnation av stolar för personbilar.

Monteringsline - 1

Bentone AB

    Bentone / CTC Ljungby

Odrivna rullbanor

Odrivna rullbanor med kurvor och vridbord

Odrivna rullbanor - 1

Press & Plåt AB - Oskarshamn

    Press & Plåt AB, Oskarshamn

Bandtransportörer

Bandtransportörer - 1

Langebaek Logistik (DK)

    Köbenhavns Lufthavne, Kastrup (CPH)

Bagagetransportörer med växelbord

Bagagetransportörer med växelbord. (Etapp 1)

Bagagetransportörer med växelbord - 1

Langebaek Logistik (DK)

    Köbenhavns Lufthavne, Kastrup (CPH)

Bagagetransportörer med VSU-enheter

Bagagetransportörer med VSU-enheter. (Etapp 2)

Bagagetransportörer med VSU-enheter - 1

Saint Gobain Sekurit     Saint Gobain Sekurit

Robotcell

Robotcell (komplett) med tillhörande bansystem av typ "Power Twist" för hantering av glasrutor.

Link

Saint Gobain Sekurit     Saint Gobain Sekurit

Bandtransportörer

Bandtransportörer, transferenheter och stackers.

Saint Gobain Sekurit     Saint Gobain Sekurit

Stacker

Stacker för vertikal buffertering av bilglas

Saint Gobain Sekurit

 

  Saint Gobain Sekurit

Stacker

Stacker för vertikal buffertering av bilglas

Visa film

Saint Gobain Sekurit     Saint Gobain Sekurit

Stacker

Stacker för vertikal buffertering av bilglas

Binar

    Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Ämnesvagn

Ämnesvagn med vridenhet

Ämnesvagn - 1 

Binar

    Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Dubbel bandtransportör (special)

Dubbel bandtransportör - 1

Coor (fd.Celero Support)

    Polytech, Ljungby

Indexerande kedjebanor

Indexerande kedjebanor - 1

Coor (fd.Celero Support)

    Volvo Personvagnar Olofström

Teleskoperande bandtransportörer (special)

Teleskoperande bandtransportörer - 1

Kalmar Industries     Kalmar Industries, Ljungby

Transportsystem för godsmottagning.

Kalmar Industries

    Kalmar Industries, Ljungby

Transportsystem för godsmottagning.

Transportsystem för godsmottagning - 1

Stora Enso

    Stora Enso

Rullbanesystem för tung transport (tät rulldelning).

Rullbanestystem för tung transport - 1

Stora Enso

    Stora Enso

Rullbanesystem för tung transport (tät rulldelning).

Rullbanestystem för tung transport - 2

WIPRO AB - Östersund     WIPRO AB, Östersund

Transportsystem i fabrikens tak

Transportsystem i fabrikens tak för distr av plastbackar med förmonterade detaljer ut från montering och ut till fabrikens olika produktionsavsnitt. Anläggningen innehåller vertikaltransportörer/hissar, bansystem och arbetsplatser för utskick respektive mottagnig av satsat material.

Coca Cola Sverige AB - Haninge

    Coca Cola Sverige AB, Haninge

Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning.

Link - 1

Link - 2

Link - 3

Link - 4 

Carlsberg Sverige AB - Falkenberg

    Carlsberg Sverige AB, Falkenberg

Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning.

Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning med tillhörande renborstningsenhet och vals för spikitryckning. (sorterar i fyra fraktioner)

Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning. - 2

Svenska Returpack - Norrköping     Svenska Returpack, Norrköping

Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning.

Nibe AB - Markaryd

    Nibe AB, Markaryd

Kompletta monteringsliner

Kompletta monteringsliner för braskaminer med tillhörande automatiskt kranlager med två kranar.

Kompletta monteringsliner - 1

SAB Wabco AB - Landskrona

    SAB Wabco AB Landskrona

Transportsystem

Transportsystem för godsmottagning av halv- och helpall

Transportsystem för godsmottagning - 1

Välj språk:
Svenska Engelska