25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Reparationslinje för lastpall

Reparation av pall utförs vid reparationsbord/spikbord. Efter färdig reparation klargör/kvitterar operatören och färdig pall transporteras tillbaka ut i flödet och vidare igenom en pneumatisk spikpress.

Spikpressen arbetar uppifrån genom att pressa ned pallen mot rullbanan (fjäderupphängd) tills den landar på ett fast mothåll. Pallen pressas samman i spikpressen med högt tryck på nio spikpunkter.

Efter spikpress finns en rejektstation och 6 stycken pallmagasin med efterföljande buffertbanor. Pall som gått vidare från spikpress sorteras endera ut på rejectbanan eller till något av uppstaplingsmagasinen beroende på operatörens val vid respektive arbetsstation.

Inmatning

Gaffeltruck lastar in pallstuvar på en bufferterande inmatningsbana. Stuvarna taktar vidare in till nedstaplaren där pallarna separeras och skickas vidare i flödet en pall i taget.

Nedstaplare och Pallvändare

Efter nedstaplaren går pallen vidare in i en pallvändare, som består av en trumma med fack för 6 st. pallar. Med en funktionell sekvens vänder pallvändaren pallar upp-och-ned och taktar därefter pallarna vidare till närmast lediga reparationsstation.

Reparationsstation

Reparationsstationen är en arbetsstation med höj- & sänkbar rullbana.

Pall vid ledigt reparationsbord matas fram till buffertplats.

När operatören väljer att ta emot pallen, matas denna ut på bordet för reparation.

Efter manuell reparation rättvänds pallen och operatören väljer till vilket pallmagasin som pallen ska transporteras. Efter val av pallmagasin (Kategori av pall) transporteras pallen ut via den undre transportbanan och vidare fram till en pneumatisk spikpress. 

SPIKPRESS OCH PALLUPPSTAPLINGSMAGASIN

Efter reparation och klassning går pallen igenom en pneumatisk spikpress.

Spikpressen arbetar uppifrån genom att pressa ned pallen på rullbanan, som är upphängd på fjädrar, så att pallen landar på ett fast mothåll.

Efter spikpressen följer uppstaplingsmagasin med efterföljande buffertbanor.

Välj språk:
Svenska Engelska