25 Year
Välj språk: Svenska Engelska TEL: +46 (0) 44 917 80 | EMAIL: info@vecto.com

Shipping buffert för generatorhus

Beskrivning

  • Bufferten hanterar inkommande tomma generatorhus (från underleverantör)
  • Bufferten hanterar även utgående färdigbyggda kompletta generatorhus klara för utleverans från Vestas fabrik
  • VECTO’s leverans innehåller en manipulator som lyfter tomma hus från transportpalett och ut till en AGV för vidare hantering respektive lyfter in färdigbyggda generatorhus från AGV och placerar generatorn på en transportpalett för vidarehantering in till leveransbuffert.
  • VECTO’s leverans innehåller twin kedjetransportörer ”Heavy Duty” i tre nivåer och fyra stråk dimensionerade för transport av generatorhus på palett enligt beskrivning.
  • Tyngsta enhet/generatorhus vi hanterar i bufferten väger 11 ton inkl transportpalett. 

Ingående huvuddelar:

  • Transfer/kran med hantering mot fyra buffertstråk i tre nivåer (hanteringsvikt 11 ton)
  • Manipulator ”HOU” som hanterar hus stående på palett i buffertsystemet ut till/från hämta/lämna plats för AGV
  • Hiss/vertikaltransportör av 4-pelar typ för intransport av tomma generatorhus i buffert.
  • Kedjetransportörer av typ ”heavy” med dubbla duplex kedjor på respektive kedjestråk.
  • Styrsystem plc av fabrikat Siemens
Välj språk:
Svenska Engelska